Nama : Kompleks Pejabat Kerajaan Jalan Duta
Alamat : Kompleks Pejabat Kerajaan Jalan Duta, Jalan Duta, 50622, Kuala Lumpur.
Konsesi : TMR Urusharta (m) Sdn. Bhd.