Nama : Kompleks Kerja Raya
Alamat : Kementerian Kerja Raya Malaysia Kompleks Kerja Raya Jalan Sultan Salahuddin 50580 Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Konsesi :