Sistem Pengurusan Maklumat Penyelenggaraan Bersepadu. Centralised Information Maintenance Management System (CIMMS)

Sistem Pengurusan Maklumat Penyelenggaraan Bersepadu atau secara ringkasnya CIMMS dibangunkan untuk mengumpulkan data-data daripada semua aplikasi syarikat konsesi tersebut ke dalam satu pangkalan data. Data-data tersebut kemudian akan disepadukan, diolah dan dipersembahkan dalam bentuk yang mudah dicapai dan difahami oleh pegawai-pegawai KKR. Dengan hanya sekali 'login', pegawai-pegawai KKR boleh mencapai maklumat kerja-kerja penyelenggaraan dari mana-mana syarikat konsesi tanpa mengira waktu dan tempat.


Penyelenggaraan Jalan Persekutuan

Kementerian Kerja Raya bertanggung untuk menyelenggara Jalan Persekutuan sepanjang lebih kurang 20,000 kilometer.


 

Penyelenggaraan Bangunan Persekutuan

Terdapat 116 buah bangunan persekutuan di seluruh Malaysia yang diselenggara oleh Kementerian Kerja Raya.


 

Konsesi

3 syarikat konsesi Jalan Persekutuan di Semenanjung dan 5 syarikat konsesi di Sabah, Sarawak dan Labuan yang menyelenggara Jalan Persekutuan. 3 syarikat konsesi untuk menyelenggara Bangunan Gunasama Persekutuan di Semenanjung, Sabah dan Sarawak.